Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2019

griber
Jesienią człowiek składa się głównie z koca, kawy z cynamonem i bardzo wielu wątpliwości...
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viaretaliate retaliate
griber
4764 3cf7 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaretaliate retaliate
griber
"Podstawową decyzją emocjonalną w stosunku do drugiego człowieka jest decyzja zbliżenia się do niego lub oddalenia". Antoni Kępiński
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

September 11 2019

griber
6512 a11f 390
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
griber
griber
4673 93eb 390
Reposted fromtrawkaaa trawkaaa viaaura-lunaris aura-lunaris
griber
7425 1490 390
Reposted fromtichga tichga viadazzling dazzling

September 10 2019

griber
9889 34f7 390
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach viazoou zoou
griber
5931 7515 390
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
griber
6993 1b41 390
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin

September 07 2019

0940 8427 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaoutofmyhead outofmyhead
griber
Premium dog toys
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoutofmyhead outofmyhead
griber
3449 2bb0 390
Reposted fromlordsoth lordsoth viaoutofmyhead outofmyhead
griber
6635 a129 390
Reposted fromtichga tichga viaoutofmyhead outofmyhead
griber
7270 59ab 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viachoppedheidi choppedheidi

August 27 2019

griber
7696 2e16 390
griber
griber
7814 2050 390
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
griber
Kiedy pojawia się miłość, zakochaj się, aż pęknie ci serce, a następnie pozwól, by czas posklejał jego okruchy.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaskman askman
griber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl