Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

griber
2705 2ef9 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viaowieczkini owieczkini
griber
griber
2365 1382 390
griber
0513 7c0d 390
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling vialaj laj
griber
Nie jestem fanem spotykania ludzi, nie czuję takiego zobowiązania.
— Andrzej Stasiuk
griber
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie

September 21 2017

griber
2641 2463 390
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy
griber
2751 d238 390
Reposted fromodnowa odnowa
griber
Jeśli wystarczająco długo patrzy się na deszcz i nie myśli o niczym, człowieka stopniowo ogarnia uczucie, że jego ciało się uwalnia, otrząsa z rzeczywistości świata. Deszcz ma hipnotyzującą moc.
— Haruki Murakami
Reposted fromskynetpizza skynetpizza viaPrzygnebiona Przygnebiona
0320 8c09 390

tastefullyoffensive:

“Whatever you’re doing, you’re doing it wrong.” (via Jonathan88)

Reposted fromNightsgrow Nightsgrow viaspecialneeds specialneeds
griber
7522 8ebd 390
Reposted fromizzy izzy viaoutofmyhead outofmyhead
griber
6648 bb1a 390
Reposted frompassingbird passingbird viaoutofmyhead outofmyhead
griber
griber
griber

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viaspecialneeds specialneeds
griber
griber
  Wszystko było takie niedokończone.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viaprzemeksic przemeksic
griber
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl