Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

griber
Reposted fromDennkost Dennkost viadrozdzi drozdzi
griber
4113 cd69 390
Reposted fromnyaako nyaako viadrozdzi drozdzi
griber
3248 2aae 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viaCannonball Cannonball
2367 224c 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaCannonball Cannonball
griber
3311 8a8d 390
Reposted fromblueinsane blueinsane viaCannonball Cannonball
griber
Masz masę znajomych, a potem nie masz z kim nawet wyjść na spacer
Reposted frombrokensmile brokensmile viaCannonball Cannonball
griber

Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...

— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
Reposted fromMissMurder MissMurder viaCannonball Cannonball
griber
Reposted fromgruetze gruetze viasoadysta soadysta
griber
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viajustonebullet justonebullet
griber
6145 bbf8 390
Reposted frompiehus piehus viajustonebullet justonebullet
griber
7304 8422 390
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaCannonball Cannonball
griber
Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.
— Żulczyk.
Reposted fromvievse vievse viaCannonball Cannonball
griber
3291 df6f 390
Reposted fromstroschek stroschek viakjuik kjuik
griber
4276 1c95 390
Reposted fromoll oll viakjuik kjuik
griber
i już nie wiem czy chodzi o niego, o pogodę czy ogólnie wszystko mnie wkurwia i smuci...
— beznadzieja.
Reposted fromtroubles troubles viaCannonball Cannonball
griber
wdech i, kurwa, wydech.
— myśl pozytywnie
Reposted fromemerencja emerencja viaCannonball Cannonball
griber
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
griber
9880 bb69 390
Reposted fromfoina foina vialexxie lexxie
griber
9635 781d 390
Reposted fromamilak amilak viaCannonball Cannonball
griber
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl