Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

griber
griber
1418 825e 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin

November 14 2019

griber
Wczoraj postawiłam sercu ultimatum. Nie zrozumiało, dlatego dzisiaj już go ze mną nie ma.
— Natalia Belcik
griber
Reposted frommrrru mrrru viamysweetheartt mysweetheartt

November 04 2019

griber
6645 4107 390
Reposted fromhomosuperior homosuperior viaMissMurder MissMurder
griber
3356 ae1d 390
A book for me. 
Reposted frommisseterniity misseterniity viaMissMurder MissMurder
griber
- zawsze jesteś taka złośliwa ?
- akurat teraz jestem miła ;)
— wieczorne rozmowy
griber
Ko­biety, które myślą, to naj­częściej te, o których się nie myśli.
— znalezione
Reposted fromzyciepopolsku zyciepopolsku viaMissMurder MissMurder
griber
ceń się, a najlepiej bądź bezcenna. 
— skądś tam..
Reposted fromkatalama katalama viaMissMurder MissMurder
griber
Mimo wszystkich sporów i złych chwil, zostaniesz Tą, którą najbardziej kocham. 
— Marek Hłasko
griber
7629 6094 390
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie
griber
1478 57dc 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakrajes1993 krajes1993
griber
"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień."
Reposted fromzoou zoou viaNataly Nataly
griber
griber
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście.
A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec

October 28 2019

griber
griber
5953 43a2 390
Reposted fromseaweed seaweed viamysweetheartt mysweetheartt

October 20 2019

griber
6587 587c 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viajnna jnna
griber
7981 6b47 390
Reposted fromnyaako nyaako viajnna jnna
griber
0972 ce1e 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl