Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

griber
Zrozumiałam wtedy, dlaczego nie płaczesz, chociaż bardzo boli: czasem o bólu trzeba milczeć, bo nie da się go wypowiedzieć.
— Jodi Picoult
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialadylena ladylena
griber
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaCannonball Cannonball
griber
Może to dobrze robi człowiekowi, jeśli od czasu do czasu upadnie. Byle tylko nie potłukł się na kawałki.
— John Maxwell Coetzee "Hańba"
Reposted fromnathloves nathloves viaCannonball Cannonball
griber
6118 cd26 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaCannonball Cannonball
9113 dcfb 390
griber
Reposted fromshakeme shakeme viasapnai sapnai
3477 0063 390

fly-me-to-starbucks:

Me, every few days.

griber
9966 1fec 390
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin
griber
1760 a329 390
Reposted fromkotowate kotowate viairmelin irmelin
griber
2332 9d61 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaankaottak94 ankaottak94

April 17 2018

griber
griber
2827 8d92 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaonlythebrave onlythebrave
griber
2846 d164 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoeurina coeurina
griber
8098 48e4 390
Reposted fromamelia amelia viacoeurina coeurina
griber
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
griber
7894 54a7 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viaCannonball Cannonball
griber
8551 884e 390
Reposted fromtoganja toganja viakjuik kjuik
griber
Reposted fromFlau Flau viakjuik kjuik
griber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl