Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

6311 f9bb 390
Reposted fromtinex tinex
griber
2485 da7e 390
Reposted fromgabrynia gabrynia viakostkaczekolady kostkaczekolady
griber
3487 b5f1 390
griber
6590 b2a7 390
griber
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaraaww raaww
griber
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakrzysk krzysk
griber
8441 faf5 390
Reposted fromIriss Iriss viachleb-i-wino chleb-i-wino
griber
4461 f43d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachleb-i-wino chleb-i-wino
7848 8413 390

velvet—-roses:

my pretty guy, arlo

griber
0105 c900 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viakrzysk krzysk
6045 2fe8 390
Reposted fromkattrina kattrina viakrzysk krzysk
griber
3205 50aa 390
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
griber
4533 4f41 390
griber
Reposted fromsplendiid splendiid viaMigotliwa Migotliwa
griber
8188 4a32 390
Reposted fromtfu tfu viaMigotliwa Migotliwa
griber
To bardzo dziwne uczucie, kiedy wracam na zupę po kilkumiesięcznej przerwie. Czuję się, jakbym odzyskała czas tylko dla siebie, dla własnej melancholii po miesiącach skrajnego ekstrawertyzmu.  Jak dobrze wrócić.
— home, sweet home
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
griber
4:36 - Dobry wieczór, a właściwie to już bliżej do dzień dobry.
4:58 - Nie bierz tej wiadomości za nieistotny bełkot mej pijanej osoby. Dobrze, może jestem w lekkim stanie nietrzeźwości, ale to tylko pomaga mi ominąć bariery i czuję w sobie odgórną potrzebę żeby coś Ci napisać, obojętnie co, cokolwiek, ale muszę zostawić ślad po tej chwili, gdy towarzyszysz każdej mojej myśli. Wolę już ten natłok w jakiś konstruktywny sposób wyładować.
5:16 - Pewnie już śpisz i zapewne jak zawsze masz tak słodko rozchylone wargi.
5:46 - Zniknęłaś, nie można tak znikać, gdyby świat był mi choć trochę bardziej przychylny można by było pozwać człowieka za gwałt na emocjach.
5:51 - Wiem, rozumiem, to nie łatwe ze mną, ogólnie rzadko słowo proste prawidłowo łączy się z moją osobą, ale nie można tak znikać, bez ostrzeżenia, a później tylko w przelocie posyłać mi jeden wymuszony uśmiech.
5:58 - Wiem, że chcesz zapomnieć, iść dalej i domyślam się, że Ci w tym nie pomagam za bardzo.
6:22 - Kurwa, przepraszam.
Reposted fromrevalie revalie viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
griber
8676 2eb8 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaNoemiJustine NoemiJustine
8586 719b 390

calebdraws:

Woke up this morning and painted a commissioned piece for a friend of mine.

Reposted fromTransfluiid Transfluiid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl