Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

griber
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
griber
6296 b2ad 390
griber
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaamericano americano
griber
tak naprawdę?
żyję dla tych paru marnych chwil, kiedy ktoś mi mówi w oczy:
-kurwa jak to dobrze, że jesteś.
Reposted fromnotthesame notthesame viaspecialneeds specialneeds
griber

  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.

— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viachouette chouette
griber
8466 be49 390
Reposted frombanitka banitka viachouette chouette
griber
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viachouette chouette
griber
To co ostatnio powtarzam sobie w myślach, to:
"- wytrzymasz".
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaCannonball Cannonball
griber

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
griber
Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie
griber
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialexxie lexxie
griber
0290 cb5c 390
Reposted frommoai moai vialexxie lexxie
griber
2722 f4f8 390
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn vialexxie lexxie
griber
jak wszystkie wspomnienia
są ciut niewygodne
są trochę niewygodne
są takie niewygodne 
— Organek - Mississippi w ogniu
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
griber
Jeszcze będzie przepięknie
Jeszcze będzie normalnie
— Tilt "Jeszcze będzie przepięknie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaagainnagain againnagain
griber
2780 07ed 390
Jak każdy.
Reposted fromdzwoneczek dzwoneczek viaagainnagain againnagain
griber
z czasem te momenty w których uświadamiasz sobie jak smutne życie prowadzisz, zaczynają cię nawet bawić... :)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl